24 Σεπτεμβρίου 2009

Dream TheaterDream Theater - Live Another DayLive another day
Climb a little higher
Find another reason to stay
Ashes in your hands
Mercy in your eyes
If you're searching for a silent sky...

You won't find it here
Look another way
You won't find it here
So die another day

The coldness of his words
The message in his silence,
'Face the candle to the wind...'
This distance in my voice
Isn't leaving you a choice
So if you're looking for a time to run away...

You won't find it here
Look another way
You won't find it here
So try another day

They took pictures of our dreams
Ran to hide behind the stairs
And said maybe when it's right for you, they'll fall
But if they don't come down
Resist the need to pull them in
And throw them away
Better to save the mystery
Than surrender to the secret

You won't find it here
Look another way
You won't find it here
So try another day...

Dream Theater - Space Dye VestFalling through pages of martens on angels
Feeling my heart pull west
I saw the future dressed as a stranger
Love in a space-dye vest

Love is an act of blood and Im bleeding
A pool in the shape of a heart
Beauty projection in the reflection
Always the worst way to start

But hes the sort who cant know
Anyone intimately, least of all a
Woman. he doesnt know what a woman
Is. he wants you for a possession,
Something to look at like a painting or an ivory box.
Something to own and to display. he doesnt want you to be real,
Or to think or to live. he doesnt love you, but I love you.
I want you to have your own thoughts and ideas and feelings, even when
I hold you in my arms. its our last chance... its our last chance...

Now that youre gone Im trying to take it
Learning to swallow the rage
Found a new girl I think we can make it
As long as she stays on the page

This is not how I want it to end
And Ill never be open again

...i was gonna move out...ummm...get,
Get a job, get my own place, ummm,
But... I go into the mall where i
Want to work and they tell me, im,
I was too young...

Some people, gave advice before,
About facing the facts, about
Facing reality. and this is, this
Without a doubt, is his biggest
Challenge ever. hes going to have to face it.
Youre gonna have to try, hes gonna to have to try and,
Uh, and, and, and get some help here. I mean no one can
Say they know how he feels.

That, so they say that, in ya know
Like, houston or something, youd
Say its a hundred and eighty degrees,
But its a dry heat
. in houston they say that?
Oh, maybe not. Im all mixed up.
Dry until they hit the swimming pool.

...i get up with the sun... listen.
You have your own room to sleep in,
I dont care what you do. I dont
Care when. that door gets locked,
That door gets locked at night by nine oclock.
If youre not in this house by nine oclock, then youd better find some
Place to sleep. because youre not going to be a bum in this house.
Supper is ready...

Theres no one to take my blame
If they wanted to
Theres nothing to keep me sane
And its all the same to you
Theres nowhere to set my aim
So Im everywhere
Never come near me again
Do you really think I need you

Ill never be open again, I could never be open again.
Ill never be open again, I could never be open again.

And Ill smile and Ill learn to pretend
And Ill never be open again
And Ill have no more dreams to defend
And Ill never be open again

Dream Theater - WitherLet it out, let it out
Feel the empty Space
So insecure find the words and let it out

Staring down, staring down
Nothing comes to mind
Find the place turn the water into wine

But I feel I'm getting nowhere
And I'll never see the end

So I wither
And render myself helpless
I give in and everything is clear
I breakdown
And let the story guide me

Turn it on
Turn it on
Let the feelings flow
Close your eyes
See the ones you used to know

Open up open up
Don't struggle to relate
Lure it out
Help the memory escape
Still transparantness consumes me
And I feel like giving up

So I wither
And render myself helpless
I give in
And everything is clear
I breakdown
And let the story guide me

I wither
And give myself away

Light reflections on the page
The worlds want to create

I drown in hesitation
My words come crashing down
And all my best creations
Burning to the ground

The thought of starting over
Leaves me paralysed
Tear it out again
Another one that got away

I wither
And render myself helpless
I give in
And everything is clear

I wither
And render myself helpless
I give in
And everything is clear
I breakdown
And let the story guide me
I wither
And give myself away

Light reflections on the page
The worlds want to create
The worlds which you create

Let it out let it out

Dream Theater - Anna LeeHelpless child
They invite your hands to fill their needs
Will you be the same
Shameless smile
To steal from you the innocence that bleeds
Will they feel your pain

Trying to believe
The scars unseen
The tears wash clean
You don't wanna breathe the air you breathe
You don't know how you'll live a life alone

She keeps holding on
Holding on to you
Let her breathe the air
Don't wanna be alone
Where do you belong
Anna Lee

Behind those eyes
A vivid scene
A lucid dream within
Questioned secrets are revealed
And every time
You can't deny
The lines that trace your skin
Wounds that never heal

Trying to believe
The scars unseen
The tears wash clean
You don't wanna breathe the air you breathe
You don't know how you'll live a life alone

She keeps holding on
Holding on to you
Let her breathe the air
Don't wanna be alone
Where do you belong
Anna Lee

And now she's calling out a name
Can't keep on hiding all her pain
You feel the rain move in
As you begin
To turn and answer the call

Trying to believe
The scars unseen
The tears wash clean
You don't wanna breathe the air you breathe
You don't know how you'll live a life alone

She keeps holding on
Holding on to you
Let her breathe the air
Don't wanna be alone
Where do you belong
Anna Lee


Οι Dream Theater είναι progressive metal συγκρότημα, το οποίο φτιάχτηκε το 1985 στο Berklee College of Music από τρεις μαθητές.
John Myung,
John Petrucci, and Mike Portnoy

• James LaBrie - Φωνητικά και κρουστά (1991-σήμερα)
• John Petrucci - Κιθάρα και δεύτερα φωνητικά (1985-σήμερα)
• Mike Portnoy - Ντραμς, κρουστά και δεύτερα φωνητικά (1985-σήμερα)
• John Myung - Μπάσο και Chapman Stick (1985-σήμερα)
• Jordan Rudess - Πλήκτρα και Continuum (1999-σήμερα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: